Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

26 Haziran 2018 tarihli ve 30460 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesi uyarınca SBR kapsamına alınacak süreçler, e-Belge Formatları, örnek doküman görünümleri, klavuz içerikleri ve ilgili tüm teknik hususlar, BKMYBS Yönlendirme Komitesi çalışmaları sonrasında Maliye Bakanlığı tarafından belirlenmektedir.

Anılan Yönetmeliğin 26’nci maddesi uyarınca BKMYBS Yönlendirme Komitesi, Maliye Bakanlığı temsilcisi başkanlığında olmak üzere aşağıda sıralanan kurum temsilcilerinden oluşmaktadır.

  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
  • Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
  • İçişleri Bakanlığı
  • Kalkınma Bakanlığı
  • Maliye Bakanlığı
  • Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
  • Hazine Müsteşarlığı
  • Gelir İdaresi Başkanlığı
  • Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı
  • Türkiye İstatistik Kurumu

Komite çalışmalarına, ihtiyaç duyulması halinde diğer kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcileri de dahil edilebilir.