Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

2017/7 sayılı “Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi (BKMYBS) Politika Belgesi ve Eylem Planı” konulu Başbakanlık Genelgesi kapsamında, Bakanlığımız (Muhasebat Genel Müdürlüğü) koordinasyonunda yürütülen “Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi” projesi kapsamında elektronik belge standartlarının belirlenmesine yönelik olarak benimsenen genel yaklaşımın sonucu olarak Standart Belge ve Raporlama (SBR) süreci tanımlanmıştır.

Genel hatları ile SBR, BKMYBS projesi kapsamındaki bilişim sistemleri arasında dolaşıma konu edilecek elektronik belgelere ilişkin standartlar ve ilgili diğer standartların, merkezi otorite veya otoriteler tarafından belirlenmesi ile yayımlanmasına yönelik teknik ve idari süreçtir. 

SBR uygulaması ile ilgili önem taşıyan bazı hususlar aşağıdaki gibidir.

  • SBR kapsamına alınacak e-Belge formatları, Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi Yönlendirme Komitesi çalışmaları sonrasında Maliye Bakanlığı tarafından belirlenmektedir.
  • İlgili e-Belge formatlarının geliştirilmesi sırasında süreç ve organizasyonel sorumluluklar esas alınır.
  • e-Belge Standartları UN/CEFACT tarafından yayımlanan esas parçacıklar teknik spesifikasyonuna uygun olarak belirlenir.
  • Kamu e-Tedarik uygulamalarında kullanılacak e-Belgelerin belirlenmesinde Evrensel İş Dili (UBL-Universal Business Language) esas alınmaktadır.
  • Ödeme Emri Belgesi, Tahakkuk Belgesi gibi mali işlemlerde kullanılan belgelere ilişkin formatlar, İşletme Raporlama Standartı (XBRL- The Business Reporting Standard) çerçevesinde geliştirilmektedir.
  • Bu kapsamda tanımlı belgeler, tarafları arasında yine SBR servisleri ile dolaştırılır.

Geliştirilmesine halen devam edilen SBR-TR taksonomi ve şemalarına ilişkin teknik açıklamalar site de yer almakta olup konu ile ilgili her türlü gelişme kamuoyu ile yine bu site aracılığı ile paylaşılacaktır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı

Her türlü görüş ve öneri için :  sbr@maliye.gov.tr